Domů/Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Úvod

V rámci poskytování služeb Stomatologického Centra Jarov, které sídlí na adrese Zelný trh 11, 602 00 Brno-střed, Česká republika a je zastoupeno Radovanem Novotným, dochází ke zpracování osobních údajů našich klientů. Tato zpráva vám poskytne detailní informace o principách, metodách a účelech zpracování vašich osobních údajů, o vašich právech jakožto subjektů údajů a o způsobech, jak tato práva uplatnit. Stomatologické Centrum Jarov klade velký důraz na ochranu osobních údajů a jejich zpracování je prováděno v souladu s aplikovatelnými zákony České republiky a Evropské unie.

Co jsou osobní údaje

Osobní údaj je jakákoliv informace, která identifikuje nebo je schopna identifikovat fyzickou osobu. To může zahrnovat, ale není omezeno na, jméno, adresu, datum narození, telefonní číslo, e-mail a zdravotní údaje, které jsou zvláště relevantní v kontextu poskytovaných zdravotních služeb. Stomatologické Centrum Jarov zpracovává tyto údaje za účelem poskytování stomatologických služeb, včetně plánování návštěv, diagnostiky a léčby stomatologických problémů.

Práva subjektů údajů

V souladu s příslušnou legislativou máte jako subjekt údajů právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu jakýchkoliv nesprávných nebo neaktuálních údajů, právo na výmaz vašich osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud máte dotazy nebo žádosti týkající se vašich osobních údajů, můžete se obrátit na nás prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected].

Zabezpečení osobních údajů

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Stomatologické Centrum Jarov používá různé technické a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před neoprávněným přístupem nebo jejich ztrátou. Tyto opatření jsou pravidelně aktualizovány a přezkoumávány za účelem zajištění co nejvyšší úrovně zabezpečení.

Napsat komentář